Advocaat voor afgewezen schuldsanering

Wanneer er sprake is  van afwijzing van een verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling (WSNP), een weigering schone lei of een tussentijdse beëindiging door de Rechter, kun je altijd binnen acht dagen in hoger beroep gaan of in verzet gaan bij het Gerechtshof. Hierbij moet je er wel goed op letten dat de redenen van je hoger beroep binnen acht dagen in zijn gediend. Daarbij moet je sowieso een advocaat inschakelen. Een advocaat voor afgewezen schuldsanering kan je begeleiden. Daarbij kan er begeleid worden bij het instellen van beroep tegen afgewezen of beëindigde schuldsanering, maar je kunt ook begeleiding krijgen bij het instellen van beroep tegen afgewezen / weigering schone lei. Je kunt ook ondersteuning krijgen bij het indienen van de gronden (redenen) van hoger beroep of bij het verdedigen van je dossier en WSNP-zaak bij de beroepsrechter.

Belang advocaat

Een advocaat voor afgewezen schuldsanering kan voor jou erg belangrijk zijn. Hierbij zijn de schuldenlijst en de reden van afwijzing van de schuldsanering van belang. Geef alle informatie door die je hebt en dan kan er direct gekeken worden wat er voor je gedaan kan worden. Je staat er niet alleen voor, zorg daarom dat je overal eerlijk over bent en alle documenten op tijd aanlevert, dan kan er snel actie worden ondernomen.