Advocaat voor afgewezen schuldsanering

Wanneer er sprake is  van afwijzing van een verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling (WSNP), een weigering schone lei of een tussentijdse beëindiging door de Rechter, kun je altijd binnen acht dagen in hoger beroep gaan of in verzet gaan bij het Gerechtshof. Hierbij moet je er wel goed op letten dat de redenen van je […]