Van een gekneusde vinger tot een hartaanval: Weten wat je moet doen

Ongevallen op de werkvloer komen gelukkig zelden voor, maar de kans dat ze zich voordoen zal nooit helemaal nul zijn. Hoeveel we ons ook bezig houden met de preventie van ongelukken, we kunnen ze nooit allemaal voorkomen. Vandaar dat het belangrijk is dat er altijd iemand in de buurt is die verstand heeft van zaken als het gaat om EHBO.

Knowing is half the battle

Zo luidt het bekende Engelse spreekwoord en het is zeker van toepassing op EHBO. Of een situatie nou acuut is of dat het meevalt met de ernst, weten wat je moet doen bij een ongeluk is altijd de belangrijkste factor die zorgt voor de uiteindelijke veiligheid en het welzijn van de mensen om je heen en ook van jezelf.

EHBO cursus

Vandaar dat een EHBO cursus volgen uitermate belangrijk is als je wil bijdragen aan meer veiligheid, niet alleen op het werk, maar overal waar je komt. Ongelukken kunnen zich immers overal voordoen en goede kennis van EHBO kan overal en altijd het verschil zijn tussen leven en dood.

Van groot tot klein

Ongelukken kunnen zowel klein als groot zijn. Als iemand op een werkplaats per ongeluk in zijn vinger snijdt, lijkt dat misschien minder dramatisch dan iemand die een hartaanval krijgt. Toch is EHBO in beide gevallen essentieel in het bijdragen aan de veiligheid van de mensen om je heen. De ervaring leert dat men, zelfs bij kleine ongelukjes, lang niet altijd weet wat te doen. Ben jij iemand die wel wil weten wat er moet gebeuren bij zowel kleine als grote noodsituaties? Dan is een EHBO cursus zeker iets voor jou. Je draagt met de kennis die je hierbij vergaart bij aan meer veiligheid, voor anderen, voor jezelf, overal en altijd.